dom przewodnikow k

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Pradzieje Pomorza Gdańskiego
Wystawa prezentuje najdawniejsze dzieje Pomorza Gdańskiego i jest najważniejszą stałą ekspozycją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Przybliża odrębny i specyficzny charakter miejscowych społeczeństw pradziejowych. Powstała ona między innymi dzięki wieloletnim badaniom archeologicznym prowadzonym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ponadto szereg eksponatów pozyskano od ofiarodawców, współpracujących z naszą instytucją.

Czytaj więcej...

dom przewodnikow kMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Celem wystawy jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy problematyki związanej ze stanem zdrowia naszych przodków.
Dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem kondycji zdrowotnej pokoleń żyjących w odległych wiekach, jest paleopatologia. W oparciu o dodatkową wiedzę z innych dziedzin np. archeologii, antropologii, medycyny, paleopatologia odtwarza historię chorób. Dąży do ustalenia kolebki - czyli miejsca narodzin poszczególnych schorzeń, dróg ich rozprzestrzeniania się, zasięgu występowania, dynamiki rozwoju i stopnia wpływu chorób na życie całych społeczeństw jak i poszczególnych jednostek.
Pokazane na wystawie eksponaty, które przedstawiają różne odmiany i zmiany chorobowe, pochodzą z cmentarzysk młodszej epoki kamienia, czyli neolitu, z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza. Umieszczone na dwóch piętrach, wraz ze stałą wystawą pradziejową, znajdują archeologiczny kontekst.

Czytaj więcej...

dom przewodnikow kMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Szczątki drewnianej zabudowy miasta X - XIII wieku odkryto w roku 1948 na głębokości około 2 m. pod dzisiejszą nawierzchnią ulic. Sięgały one 5 m. głębokości.
Brak dostępu powietrza, wilgotne podłoże oraz inne naturalne warunki konserwujące sprawiły , że do naszych czasów w bardzo dobrym stanie dotrwały pozostałości domów, ulic i wałów obronnych, a także bogactwo drobnych narzędzi, fragmentów sprzętów domowych, części ubiorów i ozdób. W ciągu 27 lat badań archeologicznych wydobyto około 70 000 zabytków, świadczących o zajęciach i poziomie życia mieszkańców.

Czytaj więcej...

dom przewodnikow kMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Jest to pierwsza po drugiej wojnie światowej stała ekspozycja bursztynu w Gdańsku . Nawiązuje ona do dawnych gdańskich tradycji. Zabytki prezentowane są w dwóch działach

bursztyn w przyrodzie
bursztyn w kulturze

Czytaj więcej...

blekitny baranek kBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Wystawa wprowadza zwiedzających w świat archeologii. Jej celem jest przybliżenie pracy archeologa zarówno na miejscu na wykopalisk jak i w muzeum, a ponadto przedstawienie wyników wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta w Gdańska.

Czytaj więcej...

blekitny baranek kBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Zapraszamy do zwiedzenia zrekonstruowanej uliczki hanzeatyckiego miasta z przełomu XIV i XV wieku. Odnajdziemy na niej mieszkańców dawnego Gdańska w strojach z epoki, zajrzymy do ich domów, miejsc pracy i do karczmy.

Czytaj więcej...

blekitny baranek kBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Ekspozycja, na której pokazujemy zabytki pozyskane podczas prac wykopaliskowych w historycznej części miasta. Prezentowane artefakty obrazują potęgę handlową Gdańska oraz życie codzienne jego mieszkańców od okresu późnego średniowiecza do XIX wieku.

Czytaj więcej...

blekitny baranek kBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Wystawa poświęcona Wyspie Spichrzów, jej historii i badaniom archeologicznym.

 

Czytaj więcej...

piwnica romanska k

Piwnica Romańska, Plac Dominikański 1, Gdańsk

Wystawa prezentowana jest w odrestaurowanym XIII-wiecznym klasztornym refektarzu – najstarszym zachowanym wnętrzu w Gdańsku.

Ekspozycja przedstawia wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych prowadzonych pod Placem Dominikańskim i Halą Targową, których efektem było odkrycie reliktów wczesnej architektury klasztoru oo. Dominikanów: refektarza, kuchni, fundamentów pierwszego kościoła, a ponadto wczesnośredniowiecznej osady i cmentarza użytkowanego od X do XIX wieku.

Czytaj więcej...

grodzisko sopot k

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 53, Sopot

Od kilkunastu lat skansen archeologiczny „Grodzisko w Sopocie” zaprasza do zwiedzania zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego grodu. Funkcjonował on w okresie przedpiastowskim, od połowy IX wieku do, jak się przypuszcza, momentu powstania grodu gdańskiego w końcu X wieku. Prawdopodobnie pełnił funkcję strażnicy, której zadaniem było kontrolowanie i obserwacja przybrzeżnego pasa nadmorskiego. Udało się ustalić, że obiekt ten trzykrotnie uległ spaleniu, przy czym dwukrotnie go odbudowywano.

O jego istnieniu przez wieki przypominał jedynie ukryty w lesie wysoki wał w kształcie podkowy, otaczający wewnętrzny majdan od południa, zachodu i północy. Po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych, posiłkując się ich wynikami, zrekonstruowano chaty, bramę i częściowo palisadę tej obronnej osady. Odtworzone w ten sposób na potrzeby wystawiennicze grodzisko, poprzez swój wystrój, prezentacje rzemiosł i organizowane imprezy historyczne, przybliża zwiedzającym warunki życia i codzienne zajęcia dawnych mieszkańców Pomorza.

Czytaj więcej...