mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Wspieranie działań muzealnych

Całkowita wartość zadania: 148 753,40 zł, w tym:

- wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 117.649,06 zł

- wkład własny Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 31.104,34 zł

Termin realizacji: 15 marca 2017 – 15 grudnia 2018

Czytaj więcej...

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 159.234 zł, w tym:

- w 2017 roku: 96.250 zł,

- w 2018 roku: 62.984 zł.

Wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 126.624 zł, w tym:

- w 2017 roku: 77.000 zł. (80%)

- w 2018 roku: 49.624 zł. (78,79%)

Termin realizacji: 1 marca 2017 – 31 grudnia 2018

Czytaj więcej...

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Całkowita wartość zadania: 1.200.000 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 600.000,00 zł (50% całkowitych kosztów)

Termin realizacji: 1 maja 2016 – 15 października 2016

Czytaj więcej...

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 112.262,00 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 94.000,00 zł (83,7% całkowitych kosztów)

Termin realizacji: 1 marca 2016 – 31 grudnia 2017

Czytaj więcej...